Montaż jednostki OLT

Budownictwo telekomunikacyjne


Jednostka OLT to miejsce, gdzie prowadzone są włókna magistralne z pasywnej sieci optycznej. Jest to centralne miejsce sieci, które służy jako odcinek końcowy usługodawcy, a jej podrzędnymi urządzeniami są splitery optyczne.

Funkcje magistrali OLT


  • Głównym zadaniem koncentratora OLT jest umożliwienie konwersji pomiędzy sprzętem ze strony usługodawcy, a sygnałem pochodzącym z włókien światłowodowych.
  • Nadzorowanie łączenia sygnałów pochodzących z spliterów optycznych
  • Jednostka OLT umożliwia agregowanie nawet do 18 tysięcy terminali!

Przykładowe zdjęcia montażu