Program POPC

Budownictwo telekomunikacyjne


POPC, czyli Program Operacyjny Polska Cyfrowa to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. Dodatkowo zapewnia użytkownikom końcowym (m.in. wskazanym placówkom edukacyjnym) dostęp do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. (Więcej informacji i źródło)

Chimide Polska jako jeden z wykonawców projektów układamy napowietrzne linie światłowodowe,wraz z kompleksową usługą spawania i pomiarów. Prace wykonujemy z należytą starannością i dokładnością. Prace należycie dokumentujemy dla inwestorów oraz wykorzystujemy profesjonalny sprzęt do pracy, w celu omijania szerokim łukiem prowizorki i niechlujności.

Przykładowe zdjęcia