Budownictwo telekomunikacyjne


Dyscypliną wiodącą naszej firmy jest projektowanie i budowa sieci teletechnicznych. W zależności od wymogów i życzeń inwestora, proponowane przez nas usługi mogą być wykonane kompleksowo tzn. obejmują wykonanie założeń technicznych, projektu, robót z pełną dostawą materiałów i urządzeń. Możliwa jest również realizacja poszczególnych części w/w etapów budowy.

 

Wykształcona kadra kierownicza działu oraz ekipy wykonawcze z dużym doświadczeniem zapewniają wysoki poziom obsługi zlecanych inwestycji. Oprócz prac związanych z tradycyjnymi technikami telekomunikacyjnymi, posługujemy się najnowszymi technologiami. Dysponujemy urządzeniami i umiejętnościami umożliwiającymi projektowanie i wykonawstwo optotelekomunikacyjnych linii światłowodowych.

Usługi


Budowa wszelkiego typu infrastruktury telekomunikacyjnej:

 1. Kanalizacja teletechniczna wielotorowa.

 2. Rurociągi kablowe.

 3. Kanalizacja wtórna.

 4. Linie kablowe doziemne.

 5. Podbudowa słupowa drewniana i żelbetowa.

 6. Przyłącze do obiektów końcowych.

 7. Łączniki łączące różne rodzaje infrastruktury np. kanalizacji teletechnicznej i ściekowej.

 

Instalacja i montaż kabli teletechnicznych miedzianych i światłowodowych dla potrzeb sieci dostępowych, dystrybucyjnych i szkieletowych:

 1. W tradycyjnej kanalizacji teletechnicznej (pierwotnej).

 2. W rurociągach kablowych.

 3. W kanalizacji wtórnej.

 4. Z wykorzystaniem istniejącej i nowo budowanej podbudowy teletechnicznej i elektroenergetycznej.

 5. W kanalizacjach sanitarnych i deszczowych.

 

Adaptację i wyposażenie pomieszczeń na węzły dystrybucyjne i szkieletowe:

 1. Remont lub przebudowa.

 2. Instalacje elektryczne.

 3. Sieci logiczne.

 4. Systemy klimatyzacji.

 5. Systemy alarmowe i kontroli dostępu.

 6. Monitoring.

Dział wykonawstwa świadczy usługi telekomunikacyjne z zakresu:

 1. Wykonawstwo kanalizacji teletechnicznej, kabli magistralnych i rozdzielczych, przyłączy i instalacji abonenckich.

 2. Budowa linii miedzianach, optotelekomunikacyjnych wraz z montażem urządzeń końcowych.

 3. Wykonawstwo radiowych sieci komputerowych.

 4. Wykonawstwo sieci wewnątrz optycznych.

 5. Wykonawstwo optycznych sieci komputerowych LAN, MAN, WAN.

 6. Wykonawstwo optycznych sieci telewizji przemysłowej.

 7. Pomiary refraktometryczne.

 8. Spawanie światłowodów wielomodowych, jedno modowych.

 9. Analiza i opracowanie wyników według norm.

 10. Konserwacja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych.

 11. Nadzór robót telekomunikacyjnych.